Porträtt är en svår genre som jag tidigt
arbetat med men övergav under många år.
Efter en beställning under 2000 har jag tagit upp
porträttmåleriet igen.