Under några år kring sekelskiftet 2000 inspirerades
jag av Marcel Proust och hans roman "På spaning
efter den tid som flytt" och tiden kring förra sekelskiftet.