Trädgård
Trädgårdsfesten, 190x120, tempera, 2002-2003.
Detaljer ur Trädgårsdfesten